Wylosowane szkolenia dla sprzedawców

 • e-rower
 • Foresight dla energetyki termojądrowej
 • Fototonika i Technologie Terahercowe – unowocześnienie Wydziałowego Centrum Badawczego – szkolenia z obslugi klienta
 • nowoczesne produkty do wykończenia wnętrz i elewacji budynku – warsztaty z zarządzania projektem i mentorskie szkolenia HR
 • innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non – fusion” i „fusion” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno-neuro-mięśniowego człowieka – szkolenia z przywództwa
 • Szkolenia Techniki Sprzedaży – warsztaty zamkniete i piątkowe szkolenia z delegowania
 • Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Oławy
 • internetowa platforma wspomagajaca zarządzanie pracownikami w projektie telepracy – szkolenia z konfliktów
 • Inwestycja w innowacyjną technologię produkcji filigranoli oraz zasadniczo zmienionych wyrobów – szkolenia handlowe
 • Konfigurator Domów – inteligentna usługa tworzenia procesów budynków mieszkalnych i zagospodarowania działki –
 • milesandpointseu – wypracowanie platformy transakcyjnej przeznaczonej dla uczestników systemów lojalnościowych – treningi z asertywności
 • Multimedialne kursy oprojektowania oraz technik komputerowych przez Internet
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – treningi negocjacyjne
 • Nowoczesna sprawozdawczość finansowa w służbie modernizacyjnej gospodarki – szkolenia z przywództwa
 • Ochrona własności intelektualnej z zakresie weterynaryjnych produktów leczniczych dla pszczół – treningi firmowe
 • Pakiet narzędzi informatycznych zwiększających sprzedaż oraz profesjonalne zarządzania aukcjami cyfrowymi
 • Planowanie ekspansji firmy DESIMO Marek Szołdrowski poprzez eksport – szkolenia z asertywności
 • Poprawa konkurencyjności firmy MPT PIK poprzez wdrożenie elektronicznego projektu B2B wśród partnerów handlowych – warsztaty ze stresu
 • Pozyskiwanie zasobów o społecznościach sieciowych oraz prowadzenie marketingu wirusowego poprzez stworzenie serwisu społeczności elektronicznej
 • system intensyfikacji importu dla firmy Matusewicz Budowa Maszyn SJ – treningi z obslugi klienta
 • Prototyp modelu sprzedaży RetailUE dla małych sieci na rynku sprzedaży detalicznej – szkolenia pracownicze
 • Ręczny manipulator do obrabiarek
 • wzmocnienie strategii działania importu prefabrykowanych domów pasywnych i energooszczędnych w Polski Dom 2000 – szkolenia z obslugi klienta
 • rozwój importu usług firmy INVENT-SERVICE Krzysztof Grzybowski
 • unowocześnienie działalności importowej w zakresie urządzeń do makijażu permanentnego – warsztaty z zarządzania projektem
 • skok technologiczny firmy Lemonade Olga Kalarus poprzez rozpoczęcie działalności eksportowej
 • rozwój firmy SERPOL COSMETICS poprzez import produktów w kierunku rynków UE – treningi negocjacyjne
 • rozwój specjalizowanych systemów wykorzystujących akceleratory i detektory promieniowania jonizującego do terapii medycznej oraz wykrywania materiałów niebezpiecznych i odpadów toksycznych
 • Sporządzenie dokumentacji technicznej i wymaganych dokumentów dotyczących terenów inwestycyjnych – lądowisko Laszki – treningi handlowe
 • Synteza kwasu akrylowego i estrów akrylowych w oparciu o surowce odnawialne, w tym o frakcję glicerynową z produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych
 • Umocnienie pozycji konkurencyjnej firmy Dramers na rynkach zagranicznych w latach 2010-12 – szkolenia negocjacyjne
 • Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą INBOOK SA a jej partnerami dzięki rozbudowie i modernizacji projektu współpracy B2B – warsztaty menedżerskie
 • Uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej dla wynalazku pt „Sposób sterowania lampą LED oraz układ sterowania dla lampy oraz lampa LED” na terytorium UE, Chin i USA
 • webEFS – implementacja e-usług zdalnego zarządzania projektami EFS – szkolenia zamkniete
 • Wniosek o dofinansowanie koncepcji rozwoju eksportu Wytwórni Pianek Poliuretanowych sp z oo – treningi firmowe
 • Wspieranie powiązań i unowocześnienie produktów branży AGD
 • Wyposażenie w sprzęt i materiały biurowe Instytucji Pośredniczącej w MG w 2011 r – szkolenia z zarządzania projektem
 • Wzornictwo – źródłem dywersyfikacji działalności firmy i budowania przewagi konkurencyjnej – warsztaty z zarządzania projektem
 • pozyskanie i implementacja nowoczesnego procesu B2B szansą na dalszy szybki rozwój firmy APP Sp z oo
 • nabycie i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – szkolenia negocjacyjne
 • Zautomatyzowana usługa archiwizacji rejestrów informatycznych klienta, ze zdalnym monitoringiem: e-Backup – warsztaty menedżerskie}