Tu poznasz najczęściej przeze mnie wykorzystywane książki – to z poniższych lektur korzystam gdy projektuję gry szkoleniowe:

– Ekonomia kryzysu-Stephen Mihm, Roubini Nouriel
– Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było-Robert H. Frank
– Zarządzanie projektami informatycznymi-Mariusz Flasiński
– Ekonomia wiedzy niedoskonałej-Roman Frydman, Michael D. Goldberg
– ABC. Jak zbudować zespół, który zwycięża-Blair Singer
– Inwestowanie w jednej lekcji-Mark Skousen
– Rozwój nowego produktu-Ireneusz Rutkowski
– Przewaga nad konkurentami-Patrick Lencioni
– Giełda i psychologia-Piotr Zielonka
– Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy, narzędzia, aplikacje-Marta Juchnowicz
– Krytyczny nurt zarządzania-Michał Zawadzki,Łukasz Sułkowski
– Jak odnieść sukces w negocjacjach-John Murphy, Richard Russill, Paul Steele
– Organizacja Zachowań Zespołowych-Piotr Wróbel, Ryszard Rutka
– O krok dalej. Jak motywować pracowników-Chris Brady, David Macleod
– Steve Jobs – gdzie pada jabłko?- Jay Elliot, William L. Simon
– Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania-Urszula Gros
– 21 strategii wybitnych sprzedawców -Brian Tracy.