Naszą specjalizacją są szkolenia interpersonalne.

System zaopatrywania w wodę, głównie dużych aglomeracji nadmorskich – gry .

  • Posadzka podświetlana, zwłaszcza dla lokali rozrywkowych – szkolenia z komunikacji .
  • Sposób wytwarzania epoksydowego, dwuskładnikowego lakieru do drewna . Przekładnia obiegowo-wahliwa – coachingi . Sposób otrzymywania preparatów enzymatycznych zawierających pepsynę wołową i chym ozy nę .
  • Elektroniczne urządzenie odłączające zasilanie trójfazowe od odbiornika w przypad ku braku napięcia na conajmniej jednej fazie i dołączające zasilanie do odbiornika w przypadku wystąpienia napięcia na wszystkich fazach – gry .
  • Stanowisko do gazowego cięcia blach – gry ze sprzedaży . Sposób suszenia wymurowania ogniotrwałego kadzi stalowniczej oraz stanowisko susz eni a wymurowania ogniotrwałego kadzi stalowniczej . Przetwornik odchyłki częstotliwości od wartości znamionowej – gry .
  • Sposób odzyskiwania rodu z odpadów zawierających kompleksowe związki rodu ze zwią zka mi organicznymi .
  • Automatyczna dwutorowa prasa wielostopniowa do montażu