Gry szkoleniowe – fakultet dr hab. Gajda


Symulacje edukacyjne – wymagane tytuły na szkolenia:

 • Zabawy Na Szkolenia
 • pomiar efektów realizacji projektów szkoleniowych w zakresie infrastruktury ochrony środowiska realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim (działania 1.2, 3.1, 3.2) wraz z rekomendacjami dla RPO woj. P
 • Gry menedżerskie , prof. dr hab. A. Andrzejewski
 • Badanie zarządzania zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu VII PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim
 • Legendy Wielickie
 • Symulacje szkoleniowe , doc. E. Adamski
 • Ocena biznesowa efektów zastosowania mechanizmów komplementarności, koordynacji oraz wewnętrznej demarkacji interwencji wspieranych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w kontekście wniosków dla programu regionalnego na lata 2014-2020
 • Ocena biznesowa realizacji PO IG w kontekście krajowych dokumentów strategicznych
 • Pod rządami Sasów
 • Szczawnica-Krościenko i okolice – przewodnik szkoleniowy. Wyd. III
 • Wiersze o górach
 • Zabrzańskie „Dni Anioła”.
 • II Powiatowy Konkurs Ekologiczny „ Z ekologią bawimy się w teatr”
 • O Tuorze i jego przybyciu do Gondolinu – J. R. R. Tolkien (394)fa
 • Kane (tom 2 – cień anioła śmierci) – Karl E. Wagner (1321)
 • Nekromanta – Gordon Dickson (1780)
 • Tomek na tropach Yeti – Alfred Szklarski (2035)
 • Klucz Keplianów – Andre Norton (2766)
 • Złoto gór czarnych (tom 2 – Przekleństwo złota) – Krystyna Szklarska (3774)
 • Chleb olbrzyma – Agatha Christie (4382)
 • Farma nad wydmami – Susan Wilson (4671)
 • Wańkowicz krzepi – Krzysztof Kąkolewski (5962)
 • O zmierzchu – Władysław Stanisław Reymont (6141)
 • Podróż za jeden uśmiech – Adam Bahdaj (7294)
 • Gry menedżerskie , prof. A. Brzezina