Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez różne choroby stanowi poważny problem zarówno dla pracodawców, jak również naszego ZUSU. W czasie zwolnienia lekarskiego taka osoba nie wykonuje swoich obowiązków zawodowych, ale należy mu się również za ten okres odpowiednie wynagrodzenie. Do wyznaczonej ilości dni będzie je płacił pracodawca, a później ten obowiązek powinien przejść do ZUSU.

W zapobieganiu chorób pracowniczych ważna jest prewencja, dlatego też w tego typu działania niejednokrotnie angażuje się również PIP. Jednym z ważniejszych obszarów, w których podjęto tego typu działania, jest przeciwdziałanie negatywnym niepożądanym skutkom zawodowego stresu pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowane zostały specjalistyczne warsztaty i kursy związane z ta tematyką.

Właściciele firm w ramach tego projektu mogą skorzystać dodatkowo z szeregu narzędzi, pozwalających zbadać wysokość ryzyka w firmach, które do nich należą. Dzięki takiej analizie będzie można zainicjować skuteczne działania zapobiegające, a poza tym zacząć wdrażać środki profilaktyczne chroniące przed występowaniem zawodowego stresu.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten czynnik jest jednym z występujących najczęściej przyczyn pracowniczych chorób. Ocenia się, że blisko 60 procent zwolnień lekarskich jest efektem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużymi nerwami w miejscu pracy. Jedynie problemy z układem mięśniowo-szkieletowym są częściej zgłaszane wśród problemów z pracą zawodową.

Długotrwały stres odbija się bardzo negatywnie na rozmaitych płaszczyznach naszego życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Powoduje rosnące kłopoty ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a nie leczony może się stać powodem poważnych schorzeń. Długotrwałe narażenie na warunki stresowe zakończyć się nawet może depresją albo nerwicą.

Pracownicy niejednokrotnie nie mają zupełnie świadomości, ile niepożądanych skutków może dla nich nieść życie w nieustannym stresie. Skutki takiej sytuacji będą się także odbijać na codziennym działaniu firmy, bowiem znacznie się zmniejsza motywacja i produktywność, a zwiększa ilość wypadków i zwolnień chorobowych.