Gry biznesowe – zajęcia doc. Baran


Gry menedżerskie – zestawienie na wykłady:

 • Symulacje Szkoleniowe poziom specjalistyczny
 • Aktualizacja oceny menedżerskiej szacunkowej projektów szkoleniowych 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
 • Symulacje menedżerskie , prof. dr hab. E. Bulka
 • Ewaluacja biznesowa i menedżerska ex-ante programu operacyjnego dotyczącego rozwoju cyfrowego
 • Łopiennik i okolice. Informator krajoznawczy
 • Gry menedżerskie , dr hab. H. Chadron
 • O Zamoyskich, Zamośćiu i Akademi Zamojskiej
 • Ocena biznesowa realizacji Działania 6.4 Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3 – w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013
 • Porcelana i jej historia
 • Slovensky Raj – turistenfurher
 • Wierchy Polskie 1873-1973
 • „Z Przyrodą Za Pan Brat” dla uczniów szkół podstawowych
 • Ogólnopolski Konkurs Galileo 2013 z języka niemieckiego.
 • Falbanki – Krystyna Siesicka (583)
 • Miejszości narodowe w Polsce w XX wieku – Jerzy Tomaszewski (1314)
 • Judaika – *.* (1993)
 • Dracula – Bram Stoker (2407)
 • Sąd Parysa – królowicza trojańskiego – Locher (2800)
 • Proxima (tom 3 – Kosmiczni bracia) – Krzysztof Boruń (3681)
 • M łodość dla wszystkich – Magdalena Samozwaniec (4244)
 • Umowa – Paweł Grochowalski (4919)
 • Szaman – John Shirley (5502)
 • Na nieludzkiej ziemi – Andrzej Piskulak (6489)
 • Mniejsza biografia św. Franciszka – św. Bonawentura Jan Fidanza (6696)
 • Gry menedżerskie , dr B. Aleksy