Wyjazdy Team Building – Toruński Kongres


Partnerom i kooperantom, których nazwy poniżej, tu i teraz składają wyrazy wdzięczności ze strony Kierownictwa Fundacji za kilka chwil dedykowanych na udzilone licencje i know how – podpisano: Benedykt Adamiec, Aron Wójcik, Borys Łokieć i Jacek Chmiel

 • VI Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych u Młodocianych jak również Dorosłych PTK, 12.03.2016 r.
 • Pomorski Panel Specjalistów Public Relations Eventy Team Building na wodzie
 • Studencko-­Doktorancka Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Warsztat Seminaryjny team building – Współczesna rola sądownictwa międzynarodowego
 • XVIII Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Sekcji Echokardiografii światowego Towarzystwa Kardiologicznego
 • dydaktyka geograficzna wobec problemów współczesnego świata
 • Seminarium integracyjne Naukowo techniczne: Utylizacja metanu z powietrza wentylacyjnego.
 • „Wykładnia prawa – perspektywa teoretyczna a także dogmatyczna”
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kursokonferecja HR team building POELAND: miejsce duchowej obecności Edgara Allana Poego
 • Dostępy naczyniowe – centralne a także obwodowe u noworodków – Nowy Sącz
 • Studium Przypadku integracyjne – Wsparcie realizacji potrzeb badawczych w ramach Inteligentnej Specjalizacji Pomorza „rozwiązania inżynieryjne Offshore oraz portowo-logistyczne”
 • RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA CONTROLLING – NAJLEPSZE PRAKTYKI
 • Czy dziennikarstwa można nauczyć w Bytom ie?
 • Międzynarodowa Ochrona Praw Człowieka
 • VI Konferencja Laboratoryjno-Szkoleniowa „Nieswoiste Zapalenia Jelit u Dzieci”