Referencje – szkolenia z zarządzania – Training Institute

Ranking nagrodzonych aplikacji w programie subwencji Holenderskiego Grantu Kapitałowego:

  • AH4/I/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowej – systemu MetaModel do zarządzania bazami danych, „PROINTEGRA” SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano dofinansowanie na symulacje team building. Dofinansowane w tym projekcie szkolenia handlowe najlepiej zrealizuje Berndson .
  • BA5/D/MAZOWIECKIE-, automatyczna reorganizacja innowacyjnej na skalę światową technologii wykorzystującej do produkcji nowych akumulatorów część odpadów z recyklingu akumulatorów, „LOXA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego projektu przyznano dotację na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener przywództwa: Andrzej Kudła. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w fundacji Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • 9/O/MAŁOPOLSKIE-, wzrost konkurencyjności spółki poprzez wprowadzenie do oferty czterech, nowych, innowacyjnych produktów w zakresie sprzęgieł elastycznych (typów AC , AC , AC , AC o zróżnicowanych gabarytach), innowacyjnej technologii ich produkcji, rozszerzenie posiadanej bazy maszyn i urządzeń oraz wprowadzenie innowacji nietechnologicznych., „REICH-CK” SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego aplikacji przyznano subsydia na gry biznesowe. Rekomendowany trener HR: Zbigniew Batko. Zalecane szkolenia w instytucie ODiTK
  • C9/W/MAZOWIECKIE-, wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez świadczenie kompleksowej usługi digitalizowania obiektów i wyświetlania ich w technologii rozszerzonej rzeczywistości w ramach procesu sprzedażowego i marketingowego kontrahenta, „EDICOM” SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego projektu ogłoszono dotację na gry decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Szymon Tymochowicz. Zalecane treningi menedżerskie w firmie Homo Creatore
  • F5/L/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, podniesienie konkurencyjności firmy poprzez skoordynowane uruchomienie na rynek ulepszonych produktów i nowych usług, Józefa Szulc – MIDI MANUFAKTURA, Dla tego projektu przyznano dofinansowanie na gry decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Jacek Herra. Zalecane w fundacji Schenk Institute
  • E3/E/LUBELSKIE-, Zakup urządzeń oraz stworzenie i zarządzanie oprogramowaniem Sensora Hipokratesa dla ogólnokrajowej innowacyjności i europejskiej konkurencyjności nowej usługi firmy DJMA Netsystems , DJMA NETSYSTEMS DOROTA CHŁOSTA, Dla tego projektu przyznano środki na gry team building. Rekomendowany trener zarządzania: Mateusz Kudła. Zalecane szkolenia handlowe w fundacji Instytut Rozwoju Biznesu
  • 5/I/MAŁOPOLSKIE-, Rozwój działalności firmy Gabro poprzez produkcję innowacyjnej maszyny, FIRMA „GABRO” G. BRONIEC GRAŻYNA BRONIEC, Dla tego wniosku zaakceptowano dotację na gry biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Szymon Grzesiak. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w instytucie Schenk Institute