Gry z zarządzania – tematy do zaliczenia


Ogłaszamy iż na studiach Kształcenie Alternatywne i Symulacje Doświadczalne akceptujemy nizej wymienione tematy do superwizji końcowej:

  • symulacja słownikowa : „Homoseksualizm we współczesnej polskiej przestrzeni kulturowej” i „Szkolne strajki dzieci w pamięci i przestrzeni współczesnej Wrześni”
  • zabawa edukacyjna : „Znane i nieznane oblicza wybitnych postaci historycznych. Studium historyczno – kulturowe” oraz „Obraz Albanii w dzielach Ismaile Kadare – próba nawiązania dialogu ze światem”
  • zabawa strategiczna : „Warunki termiczne i wilgotnościowe w centrum Lublina na tle obszrow pozamiejskich w latach 2003-2012” oraz Terapeutyczne Gry Szkoleniowe W Produkcji i „Charakterystyka postaci żywego trupa w literaturze grozy z okresu gotyku”
  • gra biznesowa : „Współczesny terroryzm w opiniach prasy polskiej. Uwarunkowania polityczno-socjologiczne ” oraz „Działalność dobroczynna w pierwszych wiekach chrześcijaństwa”
  • symulacja słownikowa – „Monestyry jako symbol światowego dziedzictwa kulturowego wschodniego kościoła ortodoksyjnego” i „Skuteczne techniki przekazywania w relacji klient – sprzedawca”
  • gra słownikowa : „Kobieta jako pisarka na podstawie eseju „Własny pokój” Virginii Woolf” oraz „Motyw kobiety w baśniach, bajkach i legendach”
  • gra strategiczna : „Zróżnicowanie parowania na terenie Polski” oraz „Powstanie Warszawskie we wspomnieniach i filmach”
  • gra lingwistyczna : „Postać Superbohatera i jego wpływ na kulturowy wizerunek współczesnego mężczyzny” oraz „Dzieło Alberta Camusa. Filozoficzne interpretacje życia”
  • zabawa menedżerska : „Ludowe nazwy roślin” oraz „Teksty piosenek zespołu Paramore jako forma pamiętnika, autobiografii i komunikacji”