Referencje – firmy szkoleniowe z zarządzania – Ośrodek Doradztwa

Lista zarekomendowanych do drugiego etapu projektów w ramach subwencji Austraciego Grantu Przedsebiorczości:

  • A1/W/LUBELSKIE-, Zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń w celu rozwoju przedsiębiorstwa oraz zwiększenia eksportu., GABRIELA SROKOSZ FIRMA PRODUKCYJNO- HANDLOWO-USŁUGOWA EXCLUSIVE RGS, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano dotację na gry decyzyjne. Rekomendowane w tym projekcie szkolenia motywacyjne najlepiej zrealizuje szkoleniowiec z referencjami.
  • D4/T/POMORSKIE-, Modernizacja parku maszynowego firmy Reha-Bed sp. z o.o. w celu wprowadzenia innowacji procesowej wytwarzania produktów oraz wprowadzenia do oferty innowacyjnego produktu., REHA-BED , Dla tego wniosku przyznano dofinansowanie na symulacje team building. Rekomendowany trener przywództwa: Mateusz Skała. Zalecane treningi menedżerskie w firmie Homo Creatore
  • E1/I/LUBUSKIE-, wzmocnienie konkurencyjności poprzez skoordynowane uruchomienie innowacyjnych rozwiązań, LAMBER SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego wniosku zaakceptowano dotację na gry team building. Rekomendowany trener biznesu: Jacek Grzesiak. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w spółce House of Skills
  • 1/T/PODKARPACKIE-, Zakup innowacyjnego mikroskopu okulistycznego jako element zastosowania w nowoczesnej chirurgii okulistycznej w przedsiębiorstwie SC Pharma Sp z o.o, SC PHARMA SA, Dla tego aplikacji przyznano dofinansowanie na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener interpersonalny: Mateusz Skała. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w fundacji Profess
  • C7/H/PODLASKIE-, ” poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Instrumenty Geodezyjne Tadeusz Nadowski Sp.J. poprzez zakup mobilnej stacji fotogrametrycznej wraz z bezzałogowymi systemami lotniczymi,oprogramowaniem oraz jednostką sterującą” , Instrumenty Geodezyjne Tadeusz Nadowski Spółka Jawna, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono dotację na gry decyzyjne. Rekomendowany trener przywództwa: Jacek Tymochowicz. Zalecane w firmie House of Skills
  • B1/O/ZACHODNIOPOMORSKIE-, Rozwój infrastruktury analitycznej w akredytowanym laboratorium badawczym – innowacyjność drogą do zwiększenia konkurencyjności., ŚLĄSKIE CENTRUM OCHRONY PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego zgłoszenia przyznano subsydia na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener biznesu: Mateusz Santorski. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w agencji Training Partners
  • H4/W/PODKARPACKIE-, Security Operations Center (SOC) jako innowacyjna usługa dla przedsiębiorstw., netology, Dla tego projektu zatwierdzono środki na gry team building. Rekomendowany trener przywództwa: Andrzej Grzesiak. Zalecane szkolenia w fundacji Schenk Institute