Gry edukacyjne – problematyka do egzaminu


Zawiadamiamy że na kursie Trening Interpersonalny i Gry Doświadczalne akceptuje się prezentowane na niniejszej liście publikacje do pracy dyplomowej:

  • symulacja lingwistyczna – „Detekcja reklamy polskich szkół wyższych na podstawie druków ulotnych” oraz „Rozwój miasta Gniezna i powiatu Gnieźnieńskiego w turystyce”
  • zabawa strategiczna – „Dziecko w kulturze na przełomie wieków” i „Turystyka myśliwska obcokrajowców na terenie Nadleśnictwa Rudnik”
  • symulacja kreatywna : „Marketing polityczny jako przestrzeń dialogu czy manipulacji” oraz Gry Symulacyjne oraz „Ucieczka z kina „Wolność” wobec tradycji literatury europejskiej ”
  • gra menedżerska – „Metody propocji turystycznej regionu na studium przypadku Roztocza Środkowego” i „Weryfikacja wpływu parametrów detektora APD na jakość toru odbiorczego układu teledetekcyjnego”
  • symulacja językowa : „Motyw horror mortis w filmach Bergmana” i „Problematyka ukraińska w polskich czasopismach w latach 200-2005:” Newsweek” „Polityka”, „Tygadnik Powszechny””
  • gra strategiczna – „Wyszukiwanie, klasyfikacja i udostępnianie informacji w internecie – porównanie usług Google i Yahoo” i „Dobra osobiste człowieka a środki społecznego przekazu”
  • gra komunikacyjna : „Atrakcyjność turystyczna gminy Włodawa” oraz „Współczesne oblicze feminizmu w Wysokich Obcasach. Sposoby budowania wizerunku kobiety”
  • symulacja menedżerska – „Zaprojektowanie i wykonanie oświetlacza LED do diagnostyki i naświetlania stosowanego w terapii fotodynamicznej” i „Model polskiej rodziny we współczesnej reklamie”
  • symulacja zespołowa : „Obraz dziecka w reklamie” oraz „Istota reklamy audiowizualnej na studium przypadku obserwowanych kampanii reklamowych”