Środki Unijne na kursy z zarządzania


Potwierdzamy iż w ramach funduszu unijnego „Łódzki Program Edukacyjny” do zaawansowanego etapu zaakceptowano poniższe projekty:

 • wypracowanie cyfrowej platformy e-usługowej mającej na celu kojarzenie podmiotów rynku związanego z branżą medialną – treningi sprzedażowe
 • stworzenie intuicyjnej platformy SaaS umożliwiającej użytkownikom samodzielne budowanie i sprzedaż online stron elektronicznych w technologii Flash – szkolenia menedżerskie
 • Szkolenia Z Przywództwa wg Blancharda W Tarnowie – warsztaty z przywództwa
 • stworzenie ogólnokrajowego serwisu gromadzącego informacje dotyczące wszystkich kategorii związanych z pojęciem dom – treningi zamkniete
 • wypracowanie portalu społecznościowego fidbekpl służącego zwiększaniu samoświadomości i samooceny poprzez informację zwrotną od innych osób – szkolenia z asertywności
 • stworzenie prototypu, a następnie wdrożenie do produkcji Detektora wykrywającego wycinkę drzew w lasach, wraz z możliwością wysyłania informacji o nielegalnej wycince do Służb Nadzoru Lasów – szkolenia z obslugi klienta
 • zbudowanie wielopoziomowej cyfrowej Platformy Płatności Partnerskich – szkolenia z przywództwa
 • progres ekspansji firmy IPB na rynki zagraniczne w latach 2010-2011 – warsztaty sprzedażowe
 • zoptymalizowanie udziału importu i podwyższenie konkurencyjności na rynku zagranicznym – treningi HR
 • Archiwizacja i odzyskiwanie danych w formie e-usługi – warsztaty interpersonalne
 • Autonomic AirSync: model Zarządzania Sieciami Bezprzewodowymi Nowej Generacji (PKWiU 6201120) – warsztaty sprzedażowe
 • Bifalina, uzyskanie ochrony własności przemysłowej w trybie PCT na metodę otrzymywania peptydu opioidowego – treningi z obslugi klienta
 • Budowa i wyposażenie Centrum Biommobilizacji i nowoczesnych Materiałów Opakowaniowych – warsztaty miekkie
 • Centrum nowoczesnych Materiałów i metodyki – treningi pracownicze
 • CUBE – uniwersalne środowisko opisywania obiektów przestrzennych i zdarzeń z nimi związanych – treningi biznesowe
 • E-kontrola procesów na linii Agnat – Partnerzy, w obszarze współpracy ogłoszeniowej – szkolenia negocjacyjne
 • elektroniczna koncepcja usług, produktów, procedury i wiedzy środowiskowej – eko24 – szkolenia interpersonalne