Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr OWU/92 6 7 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania środków z Bałtyckiego Funduszu Wyrównawczego

Program debata podczas spotkania zawiera następujące grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)
 • Ocena instrumentów podnoszenia konkurencyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego
 • Ocena wybranych wskaźników przygotowanych przez IZ dla monitorowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Analiza prawidłowości doboru wskaźników monitorowania dla PO IG
 • Pomiar efektywności implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu podyplomowego Sala konferencyjna Szkolenia w Lodzi
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 • Badanie stopnia poinformowania potencjalnych beneficjentów o możliwości pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
 • Ocena skuteczności działań informacyjno – promocyjnych w ramach PO KL na poziomie Priorytetów VI,VII,VII,IX- komonent regionalny oraz określenie potrzeb informacyno – promocyjnych z punktu widzenia beneficjntów
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych oraz taborowych w transporcie
 • Badanie kadr medycznych uczestniczących w szkoleniach z zakresu skryningu raka piersi i szyjki macicy (4 edycje)
 • Ocena wpływu udziału w projekcie na sytuację osobistą i zawodową osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem uczestniczących w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VII w województwie łódzkim
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Fundusz będzie omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w wymienionych nizej dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja pozostałej odzieży dzianej
 • Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
 • Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
 • Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
 • Szkoły policealne
 • Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: tatrzański oraz m. Dąbrowa Górnicza

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Odzieżowe „BYTOM” S.A., Cementownia „Ożarów” S.A., Fabryka Palenisk Mechanicznych S.A., Podlaska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , Poddębicka Telewizja Kablowa Sp. z o.o., „Panda Trzebnica” , AGPOL OLESZCZUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Firma ZEGAR Wojciech Dzikowski i Alicja Zyder Sp. J., HOMODOCTUS , Okna i Drzwi Paweł Kawka, SONO Oleś Marek, Welcome-Wrocław Monika Chajęcka, ALVO Grupa Gastrometal Barbara Staszczuk – Olszewska, „PRAWOL” Alicja Wolska, Jerzy Wolski , PIELECH – M. PIELECH SPÓŁKA JAWNA

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.