Scenki strategiczne – hipotezy do pracy zaliczeniowej


Ogłaszamy że na programie Trening Interpersonalny i Symulacje Umiejętnościowe zezwala się na prezentowane na niniejszej liście zagadnienia do egzaminu:

  • symulacja menedżerska – „Aspekty kultury młodzieźowej w Unii Europejskiej. Cele i zadania” i „Turystyka myśliwska obcokrajowców na terenie Nadleśnictwa Rudnik”
  • symulacja lingwistyczna – „Jan Kochanowski – poeta egzystencji” oraz „Negatywny wpływ reklam telewizyjnych na podstawę oraz słowną twórczość dzieci i młodzieży”
  • symulacja zespołowa : „Warunki klimatyczne Islandii” i Grupowe Gry Decyzyjne i „Kreowanie wizerunku polityka na przykładzie Facebooca”
  • symulacja decyzyjna : „Zróżnicowanie parowania na terenie Polski” i „Pozycjonowanie w przestrzeni uczestników imprez masowych przy użyciu technik wizyjnych”
  • zabawa językowa : „Promocja marki Toyota za pośrednictwem internetu” i „System ubezpieczeń społecznych w Polsce i pierwszych krajach Unii Europejskiej”
  • symulacja kreatywna : „Błahowist – o dialogu w historii. Społeczne oddziaływanie miesięcznika w Cerkwi Grekokatolickiej w Polsce” oraz „Czynniki lokalizacji miast na Lubelszczyźnie”
  • symulacja menedżerska : „Językowe środki perswazji w katalogach biur podróży” oraz „Fantastyczność kultury współczesnej”
  • symulacja lingwistyczna : „Promocja gminy-droga do samorządowego sukcesu na przykladzie gminy Dąbrowa w województwie kujawsko-pomorskim ” oraz „Unia Europejska, a kultura. Wymiar kulturalny programow wspólnotowych w latach 2000-2013”
  • zabawa językowa : „Miłość i erotyka w kulturze popularnej. Rozważanie w oparciu o filmy sensacyjne” i „Obraz przemocy w obozach koncentracyjnych i łagrach na podstawie dostępnych dzieł literackich”