Granty Europejskie na warsztaty dla firm


Informujemy że w ramach funduszu dotacyjnego „Małopolski Fundusz Infrastrukturalny” do eksperckiego etapu przechodzą niżej wymienione programy:

 • wypracowanie internetowej platformy e-usługowej mającej na celu kojarzenie podmiotów rynku związanego z branżą medialną – treningi z delegowania
 • wypracowanie zdalnej platformy wsparcia analiz ekonomicznych i zarządzania procesami biznesowymi – treningi z delegowania
 • Konferencje Coaching We Wrocławu – warsztaty z komunikacji
 • stworzenie Platformy Obiegu Dokumentów Księgowych – treningi z zarządzania czasem
 • wypracowanie portalu zdalnego RentMania umożliwiającego umieszczanie ofert okresowego wynajmu nieruchomości i sprzętu sportowo-turystycznego – szkolenia z asertywności
 • zbudowanie serwisu internetowego wraz z pakietem e-usług, prezentującego twórczość artystów oraz aktywizującego środowisko artystyczne – treningi z zarządzania czasem
 • wypracowanie telefonicznego serwisu, w którym proces komputerowy przekazywać będzie przez telefon informacje o usługach medycznych, farmaceutycznych i który dokonywać będzie rejestracji do przychodni – treningi zamkniete
 • wzrost konkurencyjnosci HIGMA SERVICE Spz oo i kontrahentów hurtowych poprzez uruchomienie nowego modelu informatycznego – treningi z zarządzania czasem
 • zoptymalizowanie rozpoznawalności marki TEDGUM na rynkach zagranicznych – szkolenia z komunikacji
 • Adaptacyjny program wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych źródeł cyfrowych – warsztaty zamkniete
 • weryfikacja współpracy biznesowej pomiędzy firmą OPONEOPL a serwisami ogumienia za pośrednictwem platformy B2B – szkolenia z zarządzania czasem
 • Bioprocedura molekularna dla zdrowia – treningi menedżerskie
 • Budowa nowoczesnej linii produkcyjno-technologicznej do produkcji produktów z tworzyw sztucznych z odpadów z tworzyw sztucznych (folia poagralna) – szkolenia menedżerskie
 • Budowa platformy wymiany rejestrów pomiędzy ASP Poland sp z o o a Partnerami – warsztaty sprzedażowe
 • Dywersyfikacja produkcji Intemo poprzez wprowadzenie nowych produktów – szkolenia z przywództwa
 • Działająca w czasie rzeczywistym, internetowa koncepcja z wielokryteriową wyszukiwarką wycieczek, pośrednicząca w rezerwacji imprez turystycznych – szkolenia zamkniete
 • Ekspansja firmy na rynki zagraniczne – warsztaty z zarządzania czasem