Gry z zarządzania – podstawy programowe do pracy zaliczeniowej


Potwierdzamy że na studiach Andragogika i Symulacje Doświadczalne akceptuje się prezentowane na niniejszej liście zagadnienia do egzaminu:

  • gra językowa – „Wiadomości radiowe” oraz „Językowy stereotyp blondynki”
  • zabawa menedżerska : „Reklama w prasie dawnej i współczesnej na przełomie XIX i XX wieku na przykładzie Dziennika Poznańskiego” i „Badania nieniszczące materiałów kompozytowych w paśmie terahercowym”
  • zabawa lingwistyczna : „Znaczenie przyjaźni w powieściach Katarzyny Grocholi” i Logistyczne Symulacje W Przemyśle oraz „Narkomania w aspekcie społeczno-prawnym”
  • zabawa edukacyjna – „Dziecko wobec zła i cierpienia w serii powieści o Harrym Poterze” i „Obraz Polski i Polaków w prasie brytyjskiej”
  • zabawa strategiczna – „Modele wychowania w Grecji starożytnej” oraz „Mityzacja rzeczywistości w pierwszych utworach Tadeusza Nowaka”
  • gra strategiczna – „Trwałość obrzędów słowiańskich i kultura współczesności” i „Erotyka w życiu codziennym mieszkańców starożytnych Pompejów”
  • symulacja strategiczna : „Satyryczny obraz społeczeństwa PRL w komediach filmowych” oraz „Ludowe nazwy roślin”
  • symulacja strategiczna – „Pozytywistyczny spór o kształt powieści” i „Znane i nieznane oblicza wybitnych postaci historycznych. Studium historyczno – kulturowe”
  • gra menedżerska – „Globalizacja szanse i zagrożenia dla wspólnego świata” oraz „Lew Tołstoj i Polska”