Scenki komunikacyjne – zagadnienia do pracy dyplomowej


Potwierdzamy że na studiach Metodyka Kształceniowa i Gry Umiejętnościowe zezwala się na następujące opracowania do egzaminu:

  • zabawa menedżerska – „Komunikacja przedsiębiorstwa jako element marketingu i wizerunku firmy” i „Spa i Wellness jako możliwość rozszerzenia oferty turystycznej Bielska-Białej”
  • gra komunikacyjna – „Motyw wampira i wilkołaka w kulturze europejskiej” i „Gnieźnieńskie szyldy sklepowe a ustawa o języku polskim”
  • zabawa strategiczna : „Społeczeństwo informacyjne? Wizja świetlanej przyszłości czy droga do aprobacji kontaktów międzyludzkich” oraz Nauczycielskie i Symulacje Biznesowe i „You Tube jako nowe zjawisko agresji. Medioznawcze formy zjawiska”
  • gra decyzyjna : „Współczesny terroryzm” i „Klimatyczne skutki wojny nuklearnej”
  • symulacja komunikacyjna : „Zróżnicowanie opinii dotyczącej rekreacji ruchowej wśród studentów obserwowanych uczelni w Lublinie” i „Modele wychowania w Grecji starożytnej”
  • symulacja zespołowa : „Prawosławie w Polsce” oraz „Metody propocji turystycznej regionu na przykładzie Roztocza Środkowego”
  • zabawa słownikowa : „Transfer kulturowy i ograniczenie w przekładzie audiowizualnym na studium przypadku napisów filmowych” i „Zróżnicowanie w podejściu do zdrowia w zaleźności od religii na przykladzie chrześcijanstwa i islamu”
  • gra edukacyjna : „Zwycięzcy czy przegrani ? Językowe obrazy polskiej drużyny piłkarskiej na Mundialu 2006” i „Łemkowskim szlakiem cerkwi drewnianych”
  • gra lingwistyczna – „Optymalizacja filtracji spektralnej w kamerach i pirometrach podczerwieni” i „Obraz młodej dziewczyny w baśniach i legendach”