Subwencje na kursy zamknięte

Zawiadamiamy iż w ramach funduszu dofinansowań „Mazowiecki Fundusz Strukturalny” na weekendowe Konferencje Dla Account Managerów grant uzskały poniższe przedsięwzięcia:

 • Szkolenia dla Działu Marketingu w spółce Konwikpol
 • Program Szkoleniowy dot. kształtowania kultury organizacyjnej odpowiedzią na potrzeby pracowników.
 • „implementacja nowoczesnego, modelowego systemu wytapiania żeliwa”
 • innowacyjna koncepcja mobilnego wsparcia sprzedaży ECOD Agent 3.0
 • innowacyjny program AMS do zarządzania zasobami portów lotniczych efektem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Terkom
 • innowacyjny zintegrowany system wsparcia procesów biznesowych w obszarze sprzedaży produktów finansowych – SMSS
 • sporządzenie procedury produkcji lekkich i wytrzymałych ram wózków inwalidzkich GTM
 • opracowanie i uruchomienie innowacyjnych turbin wodnych w firmie Enerko Sp. z o.o.
 • opracowanie i implementacja kompleksowych testów do diagnostyki predyspozycji genetycznych wybranych chorób nowotworowych w oparciu o technologię mikromacierzy DNA.
 • opracowanie i wdrożenie wzoru użytkowego skrzynki narzędziowej i magazynowej
 • sporządzenie i uruchomienie produkcji nowoczesnych katalizatorów spalania REDUXCO do stosowania w wybranych kotłach i zamkniętych komorach spalania
 • opracowanie receptury i procedury produkcji uszczelniacza butylowego z recyklatu gumowego.
 • sporządzenie, implementacja i świadczenie usług budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP
 • przygotowanie przedsiębiorstwa do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania w celu dalszego intensyfikacji Spółki
 • przygotowanie, wdrożenie i świadczenie e-usług polegających na zdalnym dostępie do systemu wsparcia procesów windykacji
 • proces informatyczny klasy BPM realizujący i kontrolujący funkcjonowanie procesów w przedsiębiorstwie. PKWiU 72.22.12-00.00
 • technologia HSPA+ milowy krok w kierunku technologii LTE.
 • utworzenie płatnej aplikacji do analizowana opcji giełdowych udostępnianej poprzez internet.
 • uruchomienie nowoczesnego modelu elektronicznego B2B w firmie WOJNAROWSCY w celu automatyzacji wymiany zasobów
 • wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i produktowych połączonych z rozwojem działalności produkcyjnej i badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa
 • implementacja harmonogramu ekspansji importu w przedsiębiorstwie P.W. Foliarex Sp. z o.o.
 • implementacja zoptymalizowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem umożliwiającego integrację z projektami IT partnerów.
 • implementacja elektronicznej platformy wymiany dokumentów księgowych z wykorzystaniem WORK FLOW
 • zbudowanie zdalnego portalu dostępowego dla rzeczoznawców majątkowych wyceniacze.pl
 • stworzenie internetowego serwisu do handlu treściami cyfrowymi (foto, video, audio, opracowania dziennikarskie)
 • wypracowanie elektronicznego serwisu monitorowania należności

  Tagi: szkolenia zamknięte, szkolenie załogi