Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z podsumowaniem przedsięwzięcia nr SWT/84 8 3 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania budżetu z Panatlantyckiego Programu Edukacyjnego

Porządek dyskusja w czasie spotkania obejmuje wymienione tu grupy panelowe:

 • Analiza wpływu warunków społeczno – gospodarczych na realizację w roku 2007 „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
 • w sięganiu po wsparcie unijne w ramach programu ZPORR celem ujednolicenia Planu Komunikacji RPO WZ na lata 2007-2013 oraz Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na rok 2009″
 • Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach działań 1.6, 1.8, 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
 • Suplement: Opinie uczestników IV OFIP na temat dostępności środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla organizacji pozarządowych.
 • Weryfikacja jakości implementacji priorytetów EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotele na Szkolenia w Beskidach
 • Identyfikacja barier w realizacji działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 • „Ocena wdrażania i zarządzania Regionalnym Programem
 • Ocena systemu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013
 • Analiza efektów realizacji projektów w zakresie infrastruktury ochrony środowiska realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim (działania 1.2, 3.1, 3.2) wraz z rekomendacjami dla RPO woj. P
 • Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowej dostępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- I raport cząstkowy
 • Raport z Badania Ewaluacyjnego Beneficjentów Instytucjonalnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Grant będzie omówiony pod kątem efektywności w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
 • Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • Produkcja kabli światłowodowych
 • Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: włodawski oraz sokołowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Benckiser S.A., Elda Szczecinek Elektrotechnika S.A. , Code Systemy Alarmowe, Elektronika Samochodowa Andrzej Ambrozik, Agencja Ochrony Osób i Mienia „PERFEKCJA” sp. z o.o., „TORO” Telewizja Kablowa S.C. , Enter Net Plus Sp. z o.o. , BUDIS , EUROSTAR SYSTEM, Główny Geodeta Kraju, OK SYSTEM POLSKA , PRACOWNIA POMYSŁÓW AGENCJA WYDAWNICZO-MARKETINGOWA EWELINA ŚWIĘCH, Vulcan Power , Biuro Plus L.A Koptyra Sp. J., PROFILL Kostrzewa Kalbarczyk Spółka Jawna, Integer.pl SA

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.