Subwencje na szkolenia HR


Potwierdzamy że w ramach funduszu dotacyjnego „Śląski Program Regionalny” do przedostatniego etapu dopuszczono poniższe projekty:

 • zbudowanie cyfrowego serwisu zawierającego bazę materiałów instruktażowych w zakresie samodzielnego realizowania zadań – treningi menedżerskie
 • wypracowanie nowej e-usługi pod postacią modernizacyjnej platformy aukcyjnej – warsztaty negocjacyjne
 • Szkolenia Dla Firm W Kielcach – warsztaty z zarządzania czasem
 • stworzenie platformy oraz uruchomienie e-usługi w postaci bezobsługowego i zdalnego dostępu do cyfrowych zasobów wiedzy oraz wirtualnego doradcy – warsztaty ze stresu
 • stworzenie portalu umożliwiającego świadczenie e-usługi narzędziowego przygotowywania zleceń produktów personalizowanych oraz zamawiania odbitek zdjęć – treningi HR
 • stworzenie serwisu pysznepl umożliwiającego wyszukiwanie restauracji oferujących dowóz oraz składanie w nich zamówień przez Internet – szkolenia z asertywności
 • zbudowanie wortalu cyfrowego „e-diagnostyka chorób” – treningi interpersonalne
 • progres KONKURENCYJNOŚCI FIRMY ARCHIPELAG POPRZEZ SKOK TECHNOLOGICZNY importu-ETAP I – treningi biznesowe
 • zoptymalizowanie importu kosmetyków przez Firmę Bass Cosmetics Walewska Bilons SpJ – szkolenia negocjacyjne
 • Aplikacja procesów B2B w branży reklamowej – treningi z obslugi klienta
 • certyfikacja procesów biznesowych na linii dostawcy – MAXON Nieruchomości – odbiorcy – warsztaty z delegowania
 • Bank Domów – inteligentna e-usługa tworzenia projektów koncepcyjnych i kosztorysowania domów pasywnych – szkolenia zamkniete
 • BUDMAT zoptymalizowana technologia, infrastruktura – Panele warstwowe ze zróżnicowanym izolacyjnym – szkolenia z zarządzania projektem
 • Budowa dynamicznej aplikacji ICT do wsparcia badań naukowych w dziedzinie innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych – treningi interpersonalne
 • Dokonanie zgłoszenia wynalazku, jakim jest zakrętka bezpieczna przeznaczona do zabezpieczania pojemników przed dostępem osób trzecich, zwłaszcza dzieci – szkolenia z przywództwa
 • samochodowych – warsztaty pracownicze
 • Ekspansja na rynki zagraniczne firmy „KRUSZYWA POLSKIE” poprzez udział w targach – szkolenia handlowe