Scenki strategiczne – hipotezy do pracy dyplomowej


Potwierdzamy że na programie Andragogika i Symulacje Umiejętnościowe akceptujemy poniższe opracowania do egzaminu:

  • zabawa zespołowa : „Konstantyn Wielki. Miedzy religią chrześcijańską a starorzymską” i „Natura czy kultura? O stylach komunikacyjnych kobiety i mężczyzny”
  • symulacja biznesowa : „Projekt trasy samochodowej „Szlakiem prawosłwnych cerkwi na Lubelszczyźnie”” oraz „Zjawiska związane z moralnością, etyką i bioetyką wsród katolików i prawosławnych”
  • gra językowa – „Grupy etniczne Izraela” i Samorozwojowe Symulacje Biznesowe oraz „Atrakcyjność turystyczna „Szlaku Rezydencji Magnackich na Lubelszczyźnie””
  • symulacja menedżerska – „Etykieta językowa w komunikacji na danych źródłowych z klient – sprzedawca” oraz „Uzależnienia wśród młodzieży szkolnej przyczyny i impliezcje społeczne”
  • zabawa komunikacyjna – „Ikona i ikonstas – symbolika wizerunku Chrystusa” i „Projekt trasy samochodowej „Szlakiem prawosłwnych cerkwi na Lubelszczyźnie””
  • zabawa decyzyjna : „Praca korespondenta wojennego relacjonowanie czy badanie rzeczywistości” oraz „Właściwości fizykochemiczne i mechaniczne cienkowarstwowych pokryć z azotku boru”
  • zabawa edukacyjna : „Średniowieczne dramatyzacje liturgiczne okresu Wielkiego Tygodnia w Polsce” i „Anglicyzmy w prasie młodzieżowej”
  • symulacja zespołowa – „Językowa kreacja kobiety w prasie kobiecej” oraz „Kultura, Polska i Polacy w twórczości Kazimierza Staniszewskiego”
  • zabawa biznesowa : „Problematyka zawarta w twórczości Miroslava Krlezy” i „Językowy obraz współczesnego wesela polskiego”