Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez choroby jest poważnym problemem zarówno dla przedsiębiorstw i firm, jak i społecznych instytucji. Przebywając na zwolnieniu taki pracownik nie wykonuje swoich obowiązków zawodowych, ale również mu się należy za ten czas wynagrodzenie. Do wyznaczonej liczby dni na zwolnieniu płaci je pracodawca, a następnie obowiązek ten przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W chronieniu przed chorobami pracowniczymi bardzo przydatna jest prewencja, z takich też powodów w tego typu działania angażuje się także Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z istotniejszych obszarów, w których działania tego typu zostały podjęte, jest zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom stresu związanego z pracą pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu zostały przygotowane specjalistyczne kursy i warsztaty związane z ta tematyką.

Właściciele firm w ramach tego projektu skorzystać będą mogli dodatkowo z licznych narzędzi, pozwalających skontrolować skalę ryzyka w firmach, które prowadzą. Dzięki takiej analizie będzie można zainicjować należyte działania naprawcze, a oprócz tego wdrożyć środki profilaktyczne chroniące przez pojawieniem się zawodowego stresu.

Jak pokazują statystyki, ten właśnie czynniki to jeden z bardzo często występujących powodów nieobecności pracowników. Szacuje się, że blisko 60 procent wszystkich zwolnień jest skutkiem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie z nadmiarem presji w miejscu pracy. Jedynie zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego są częściej zgłaszane pośród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Zbyt długi stres odbija się bardzo negatywnie na rozmaitych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Powoduje zwiększające się kłopoty z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a w ogóle nie leczony może się stać przyczyną poważnych schorzeń. Długotrwałe narażenie na warunki stresowe zakończyć się nawet może depresją albo nerwicą.

Pracownicy w licznych przypadkach nie wiedzą zupełnie, ile negatywnych skutków może dla nich nieść życie w nieustannym stresie. Rezultaty tego typu sytuacji będą się także odbijać na działaniu firmy, bowiem zmniejsza się produktywność i zadowolenie, a rośnie liczba zwolnień chorobowych oraz wypadków.