Symulacje szkoleniowe – zalecenia do pracy zaliczeniowej


Zawiadamiamy że na studiach Kształcenie Alternatywne i Gry Integracyjne proponuje się nizej wymienione publikacje do superwizji końcowej:

  • gra słownikowa : „Pasywne elementy światłowodowe dedykowane do czujników modalmetrycznych” oraz „Siedem kobiet – siedem etapów twórczości Pabla Picassa”
  • symulacja komunikacyjna : „Portrety kobiet w ocenianych dramatach Gabrieli Zapolskiej” i „Drogi Ukrainy do Pomarańczowej Rewolucji w oparciu o eseistykę Jurija Andruchowycza”
  • symulacja decyzyjna – „Hierofania w religii chrześcijańskiej ikony i relikwie jako materialny nośnik wiary” i Gry Biznesowe oraz „Nawigacja w przestrzeni z wykorzystaniem technik wizyjnych”
  • zabawa menedżerska : „Wykorzystanie faktów w autokreacji polityka” i „Współczesne oblicze feminizmu w Wysokich Obcasach. Sposoby budowania wizerunku kobiety”
  • zabawa decyzyjna – „Społeczeństwo informacyjne? Wizja świetlanej przyszłości czy droga do aprobacji kontaktów międzyludzkich” i „Terroryzm jako forma nacisku służąca do realizacji określonych celów politycznych”
  • zabawa językowa : „Stereotypy niemiecko-polskie” oraz „Pisarze niemieccy w okresie Trzeciej Rzeszy”
  • zabawa kreatywna – „Spuścizna bizantyjska kultury materialnej we wpółczesnej Bułgarii. Aspekt turystyczny” i „Opracowanie metodyki pomiaru kontrastu obrazu interferencyjnego w układach czujników światłowodowych z lokalizacją miejsca zaburzenia”
  • symulacja zespołowa : „Najważniejsze czynniki atrakcyjności turystycznej krajów skandynawskich” oraz „Polityka kulturalna i strategia rozwoju kultury w Polsce od wstąpienia Polski do UE na danych źródłowych z powiatu poznańskiego”
  • zabawa językowa – „Kampania wyborcza w mediach lokalnych na studium przypadku wyborów prezydenckich w Gnieźnie w 2010 r.” oraz „Symbolika liturgiczna greckokatolicka w interpretacji Jana Złotoustego”