Zabawy integracyjne – Katowicki Kongres


Przyjaciołom i współpracownikom z poniższej listy sympozjów tu i teraz składają wyrazy wdzięczności w imieniu Kierownictwa Fundacji za uwagę przeznaczoną na mecenat merytoryczny – podpisano: Ksawery Wruk, Sylwester Waligórski, Romuald Okulski i Aleksander Wisowaty

 • „Europa Środkowo-Wschodnia: Dziedzictwo oraz Tożsamość” (KSI)
 • Katowicki Kongres Mentorów branży energetyki Wyjazdy Team Building na wodzie
 • XIII Sympozjum Wydziału Zarządzania jak również Modelowania Komputerowego Ekonomia-Technika-Zarządzanie nt. „Techniczne możliwości i zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju jak również regionów”
 • VII Sympozjum Inżynierii Biomedycznej „Współczesna Myśl inżynierska w Naukach Medycznych i Biologicznych
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Naukowa team building „Dziecko między prawem a rzeczywistością” 31 maja 2016r. Politechnika Koszalińska
 • Konferencja „Tytoń a Zdrowie”, Poznań, 25-26.11.2015 r.
 • Studium Przypadku team building „Specyfika procesu legislacyjnego …”
 • Między przyrodoznawstwem a humanistyką. Przestrzenie kultury światowego pozytywizmu
 • Zarządzanie rozwojem regionalnym
 • Kongres Planarny team building pt.”Intaglio. Tradycja a także Nowoczesność”
 • V KONFERENCJA Z CYKLU MARKETING SZKÓŁ WYŻSZYCH . „KONSUMENT NA RYNKU EDUKACYJNYM – PRZEMIANY POKOLENIOWE A MARKETING SZKOŁY WYŻSZEJ”
 • Teatrologia na rozdrożach. jak również Otwarte Forum Twórcze i Międzyuczelniane w Jaśkowicach
 • Prawo organizacji międzynarodowych wobec wyzwań współczesnego świata
 • XXX Krajowe Seminarium integracyjne Malakologiczne