Gry komunikacyjne – materiały do egzaminu


Informujemy że na kursie Kształcenie Alternatywne i Symulacje Doświadczalne zalecamy następujące publikacje do zaliczenia:

  • symulacja lingwistyczna : „Opady atmosferyczne na Roztoczu” i „Powiat Gnieźnieński – współczesna problematyka kulturowa w przestrzeni historycznej”
  • zabawa strategiczna – „Wojsko polskie w misjach pokojowych NATO w latach 1998-2007” i „Narodowe dziedzictwo kultury: jego ochrona w Polsce i Unii Europejskiej”
  • zabawa edukacyjna : „Slogan językowy w reklamie marketingowej społecznej i politycznej” oraz Gry oraz „Właściwości fizykochemiczne i mechaniczne cienkowarstwowych pokryć z azotku boru”
  • zabawa kreatywna – „Komunikacja międzykulturowa w stosunkach polsko-ukraińskich na terenie Rzeczpospolitej” oraz „Kobieta za zasłoną chusty. Tradycja, symbol, dyskryminacja”
  • zabawa biznesowa : „Zróżnicowanie opinii dotyczącej rekreacji ruchowej wśród studentów pierwszych uczelni w Lublinie” oraz „Obraz kobiety w polskiej prozie fantasy ujęcie feminizmu”
  • gra zespołowa – „Obraz polityczki w publistyce tygodnika „Polityka” w latach 2008-2010” oraz „Małzeństwo prawosławne i katolickie – porównanie kultur Wschodu i Zachodu”
  • symulacja zespołowa – „Dziedzictwo kulturowe wobec wyzwań współczesności koncepcje programowo-organizacyjne Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.” oraz „Porównanie kuchni polskiej i kuchni bałkańskiej na przykłdzie kuchni macedońskiej”
  • gra decyzyjna – „Nasz Świat 2004-2008 z dziejów prasy polonijnej we Włoszech” i „Venatio – krwawa rozgrywka w starożytnym Rzymie”
  • zabawa strategiczna : „Czasopisma młodzieżowe w okresie transformacji w Polsce 1980-2005” i „Polityczne i ideologiczne źródła terroryzmu w Europie Zachodniej”