Zawiadomienie – zadania końcowe – Szkolenie Trenerskie

Informacja – egzamin – Kurs InstruktorskiNiniejszym publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla kursantów „Akademia Coachów Biznesu:

Zadaniem uczestnika kursu w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych załogi jednej z niżej wymienionych jednostek niepublicznych i fundacji, a w drugiej części zadania przygotowanie dla tej jednostki warsztatu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z poniższych problemów.

Głównym etapem egzaminu powinien stać się blog seminaryjny moderowane warsztaty psychologiczne

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE TEŻ NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • Negocjacje w biznesie
 • Jak zbudować i wdrożyć skuteczną strategię rozwoju firmy wykorzystując zrównoważoną kartę wyników
 • Efektywność osobista zasady i metody organizacji czasu własnej pracy
 • Techniki i mechanizmy wywierania wpływu na ludzi


  LISTA STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ REALIZACJA SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE EMAUS
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RODZINY
 • STOWARZYSZENIE „RODZINA KOLPINGA”
 • BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM I ICH RODZINOM
 • MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY „ZRYW” OPOLE
 • FUNDACJA NA RZECZ SZPITALA REJONOWEGO W RACIBORZU
 • „DAJ SIEBIE INNYM”
 • SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 99 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W TYMBARKU
 • KATOLICKA MISJA DLA NIESŁYSZĄCYCH
 • REGIONALNE STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE „KORNEL”
 • STOWARZYSZENIE OSÓB Z CHOROBĄ PARKINSONA I ICH RODZIN SŁONIK
 • STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE WSI BODZECHÓW „LISINY BODZECHOWSKIE”
 • DIGNITAS DOLENTIUM
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ WYCHOWANKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM „ŹRÓDŁO”
 • STOWARZYSZENIE „POZWÓLMY ŻYĆ” IM. MARIUSZA KRZYKOWSKIEGO