Środki Unijne na warsztaty biznesowe


Potwierdzamy iż w ramach pogramu dofinansowań „Wielkopolski Program Społeczny” do czwartego etapu dostały się poniższe aplikacje:

 • zbudowanie cyfrowej platformy do systemowania wnętrz pomieszczeń – warsztaty z obslugi klienta
 • wypracowanie intuicyjnej platformy SaaS umożliwiającej użytkownikom samodzielne budowanie i sprzedaż online stron elektronicznych w metodyki Flash – treningi HR
 • Szkolenia Z Zarządzania W Tarnowie – treningi z delegowania
 • zbudowanie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim – szkolenia interpersonalne
 • stworzenie portalu umożliwiającego świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w wynajmie prywatnych kwater turystycznych za pomocą Internetu – treningi z asertywności
 • stworzenie serwisu prezentującego biogaz jako źródło energii odnawialnej – szkolenia z przywództwa
 • zbudowanie uniwersalnej platformy dla mobilnej dystrybucji interaktywnych produktów multimedialnych – szkolenia z konfliktów
 • progres konkurencyjności firmy poprzez uruchomienie nowoczesnych e-usług telekomunikacyjnych w ramach budowy teleinformatycznej platformy wortalowej – warsztaty z obslugi klienta
 • zoptymalizowane programy sterowania, diagnostyki, zdalnego dostępu i wizualizacji pracy dla układów pompowych i technologicznych – szkolenia sprzedażowe
 • ”sporządzenie i implementacja procedury wytwarzania koncentratów z dodatkiem związków przyspieszających degradację tworzyw termoplastycznych” – szkolenia zamkniete
 • Autonomic AirSync: proces Zarządzania Sieciami Bezprzewodowymi Nowej Generacji (PKWiU 6201120) – szkolenia negocjacyjne
 • PKWiU: 3002 – Komputery i pozostałe urządzenia do przetwarzania informacji – szkolenia z przywództwa
 • Biożywność – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego – szkolenia HR
 • Budowa teleinformatycznej platformy wymiany wiedzy o jakości i bezpieczeństwie produkcji zwierzęcej – szkolenia sprzedażowe
 • Dywersyfikacja działalności Firmy poprzez sporządzenie i implementacja Zielonej Linii Produktów 245132 – 5000 – szkolenia z komunikacji
 • Działanie61Paszport do importu – szansą na skok technologiczny firmy CEPR na arenie międzynarodowej – warsztaty z asertywności
 • Ekspansja na rynki zagraniczne firmy „KRUSZYWA POLSKIE” poprzez udział w targach – warsztaty menedżerskie