Ćwiczenia menedżerskie – wytyczne do pracy magisterskiej


Zawiadamiamy że na studiach Uczenie Psycholingwistyczne i Symulacje Szkoleniowe zalecamy nizej wymienione tezy do superwizji końcowej:

  • symulacja kreatywna : „Postać Jadwigi Śląskiej w religijności i kulturze polskiej” oraz „Klasyka literacka w kinie – porównanie konkretnego dzieła orginalnego i jego adaptacji filmowej (Dracula) ”
  • symulacja menedżerska – „Zróżnicowanie opinii dotyczącej rekreacji ruchowej wśród studentów obserwowanych uczelni w Lublinie” oraz „Susze w Polsce”
  • gra słownikowa : „Styk wielu kultur jako atrakcja turystyczna Turcji” oraz Historyczne Symulacje i „Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej”
  • symulacja menedżerska – „Internet a feminizm – obraz polskich organizacji kobiecych w cyberprzestrzeni” oraz „Prawa człowieka w Unii Europejskiej”
  • gra językowa – „Kreacja świata w polskich tekstach hip-hopowych” i „Unia Europejska, jako próba zjednoczenia Europy, Idea a rzeszywistość”
  • symulacja komunikacyjna : „Projekt trasy samochodowej „Szlakiem prawosłwnych cerkwi na Lubelszczyźnie”” i „Polki we współczesnym życiu politycznym”
  • symulacja słownikowa – „Dziecko wobec zła i cierpienia w serii powieści o Harrym Poterze” oraz „Problematyka społeczna w listach 72-73 świętego Ambrożego oraz w Relatio Symmachusa ”
  • gra komunikacyjna – „Trzy spojrzenia na postać Chrystusa w kinie współczesnym” i „Atrakcyjność turystyczna Kotliny Jeleniogórskiej”
  • gra strategiczna : „Komunikacja czy manipulacja w mediach. Wybrane aspekty socjologiczne i psychologiczne” i „Językowy stereotyp blondynki”