Granty Europejskie na kursy menedżerskie


Informujemy że w ramach funduszu dotacyjnego „Łódzki Fundusz Strukturalny” do kolejnego etapu przechodzą poniższe projekty:

 • stworzenie zdalnej platformy społecznościowo-aukcyjnej – szkolenia z delegowania
 • zbudowanie nowej infrastruktury systemu informatycznego B2B dla spółki iPlay – warsztaty z obslugi klienta
 • Certyfikowane Warsztaty Twórcze Myślenie – szkolenia negocjacyjne
 • wypracowanie platformy zdalnej udostępniającej użytkownikom symulatorów lotów cyfrowe dane przestrzenne Polski – warsztaty interpersonalne
 • zbudowanie portalu internetowego oferujacego oprojektowanie online do prowadzenia gabinetów lekarskich, stomatologicznych i weterynaryjnych – szkolenia miekkie
 • zbudowanie serwisu aukcyjnego wspierającego cele charytatywne – treningi z konfliktów
 • zbudowanie usługi e-firma umożliwiającej prowadzenie dokumentacji firmy oraz rozliczenie podatków dochodowego i VAT – szkolenia interpersonalne
 • przyrost ekspansji firmy IPB na rynki zagraniczne w latach 2010-2011 – warsztaty z delegowania
 • zwiększenie innowacyjności spółki Bio-Test poprzez opracowanie testu BIOFERTEST – treningi interpersonalne
 • Archiwizacja i odzyskiwanie danych w formie e-usługi – warsztaty sprzedażowe
 • weryfikacja procesów biznesowych ELKABEL Spółka jawna oraz partnerów poprzez wdrożenie programu B2B – treningi menedżerskie
 • Bezpieczny system Autoryzacji Transakcji cyfrowych Oparty o urządzenie Zewnętrzne – warsztaty pracownicze
 • Budowa i promocja modernizacyjnego portalu multimedialnego z pełnym zarządzaniem przez użytkowników – warsztaty miekkie
 • Budowa przedsiębiorstwa produkcji innowacyjnych modułów fotowoltaicznych z cienkich ogniw krzemowych – warsztaty z konfliktów
 • DesignAlivepl serwis branży procesowej – warsztaty menedżerskie
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2010 roku przez Instytucję Wdrażającą działanie 45 i poddziałanie 622 programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka – warsztaty ze stresu
 • Ekspansja firmy na rynki zagraniczne – szkolenia zamkniete