Rekomendacje – firmy szkoleniowe z zarządzania projektami – Instytut Rozwoju Kierowniczego

Baza dopuszczonych do weryfikacji merytorycznej wniosków w programie grantów Norweskiego Grantu Szkoleniowego:

  • –H2/B/DOLNOŚLĄSKIE-, skuteczne zaimplementowanie innowacji procesowej i produktowej drogą do wzrostu konkurencyjności firmy , PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-MONTAŻOWE „KZ” SPÓŁKA AKCYJNA, . Dla tego zgłoszenia zaakceptowano środki na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Marek Skała. Zalecane szkolenia handlowe w fundacji Profess
  • DB7/B/POMORSKIE-, Produkcja stolarki budowlanej przy zastosowaniu innowacyjnej technologii bezspoinowego zgrzewania profili okiennych i drzwiowych z PVC. , WEBA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego wniosku ogłoszono środki na gry decyzyjne. Dofinansowane w tym projekcie szkolenia handlowe najlepiej zrealizuje dobra firma szkoleniowa Schenk Institute .
  • –DF8/O/MAZOWIECKIE-, Innowacyjny sposób wytwarzania armatury do medium gazowego, SW ARMATURA , Dla tego wniosku zatwierdzono finansowanie na symulacje team building. Rekomendowany trener przywództwa: Mateusz Santorski. Zalecane warsztaty sprzedażowe w agencji Integra Consulting
  • E4/P/LUBUSKIE-, wzrost konkurencyjności poprzez skoordynowane uruchomienie innowacyjnych rozwiązań, LAMBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego aplikacji przyznano finansowanie na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Jacek Batko. Zalecane szkolenia handlowe w fundacji Homo Creatore
  • 5/W/DOLNOŚLĄSKIE-, skoordynowane uruchomienie innowacyjnych metod leczenia ortodontycznego prowadzących do rozszerzenia zakresu usług, NZOZ SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA ORTODONTYCZNA Katarzyna Becker, Dla tego zgłoszenia przyznano środki na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Szymon Kudła. Zalecane w instytucie Homo Creatore
  • FE6/G/MAZOWIECKIE-, Smart Modelling Transportation – wielopoziomowe usprawnienie innowacji procesowej i produktowej w analizach transportowych , COLLECT CONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego aplikacji ogłoszono subsydia na gry team building. Rekomendowany trener biznesu: Marek Tymochowicz. Zalecane warsztaty sprzedażowe w spółce Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • H8/L/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, automatyczna reorganizacja innowacyjnych akcesoriów z branży kolekcjonerskiej, w tym dla osób niewidzących i niedowidzących oraz dzieci. , FISCHER SP Z O.O., Dla tego projektu przyznano subwencję na gry strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Wojciech Kudła. Zalecane treningi menedżerskie w spółce Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • H2/Z/PODKARPACKIE-, twórcza implementacja produkcji innowacyjnych żaluzji fasadowych., DROMA ZBIGNIEW WŁOSEK, Dla tego zgłoszenia ogłoszono dotację na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Wojciech Santorski. Zalecane treningi menedżerskie w spółce ODiTK
  • 8/E/MAZOWIECKIE-, kompleksowe przygotowanie najnowszych technologii informacyjnych zawartych w systemie urządzeń kontrolnych do badań technicznych z przeznaczeniem dla okręgowej stacji kontroli pojazdów ze specjalizacją dla flot transportu ciężkiego., Hurtownia Opon „ROED” Robert Mazurek, Dla tego wniosku zatwierdzono subwencję na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Piotr Batko. Zalecane szkolenia biznesowe w firmie House of Skills