Gry strategiczne – założenia do pracy zaliczeniowej


Ogłaszamy że na programie Edukacja Innowacyjna i Symulacje Integracyjne zalecamy prezentowane na niniejszej liście opracowania do pracy dyplomowej:

  • zabawa lingwistyczna – „Dzieci i młodociani w KL Auschwitz – Birkenau 1940-1945 jako obozowy filar społeczny” i „Klasyka literacka w kinie – porównanie konkretnego dzieła orginalnego i jego adaptacji filmowej (Dracula) ”
  • symulacja biznesowa : „Opactwo cysterskie w Lądzie nad Wartą jako cel europejskiej turystyki kulturowej” i „Komunikacja międzyludzka ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji werbalnej i niewerbalnej”
  • gra komunikacyjna : „Ślub i małżeństwo w religii prawosławnej i katolickiej” i Symulacje Szkoleniowe i „”Bo ja kobieta, na którą patrzą – patrzę sama na siebie…” Obraz kobiety w kulturze popularnej – między stereotypem a emmancypacją (feminizmem). Wyzwolenie czy zniewolenie? Co kryje model współczesnej kobiecości?”
  • symulacja decyzyjna : „Zróżnicowanie walorów turystycznych Meksyku” oraz „Nazwy trunków serwowanych w wielkopolskich pubach”
  • symulacja lingwistyczna – „Ataki terrorystyczne na Duhrowce (2002), w Biesłanie (2004) i Moskwie (2010) na łamach „Newsweeka Polska” i „Polityki”” oraz „Holocaust jako temat twórczości polskich reżyserów filmowych ze szczególnym uwzględnieniem utworów Andrzeja Wajdy”
  • zabawa językowa – „Początki chrześcijaństwa. Chrzest Polski i Bułgarii” oraz „Tragedia i poświęcenie pierwszych chrześcijan w „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza i „Rzymie za Nerona” Józefa Ignacego Kraszewskiego”
  • symulacja zespołowa – „Poetyka kina socrealistycznego na przykładzie filmów „Dom na Pustkowiu” Jana Rybkowskiego i „Piątka z ulicy Barskiej” Aleksandra Forda” oraz „Tragedia i poświęcenie pierwszych chrześcijan w „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza i „Rzymie za Nerona” Józefa Ignacego Kraszewskiego”
  • symulacja menedżerska – „Konflikt kosowski i jego dzisiejsze odbicie społeczno-kulturowe oblicze ” i „Zwierzę podmiotem czy przedmiotem prawa?”
  • zabawa lingwistyczna – „Idea patriotyzmu w postawach i twórczości Adama Mickiewicza” i „Pisarze niemieccy w okresie Trzeciej Rzeszy”