Symulacje menedżerskie – założenia do pracy magisterskiej


Potwierdzamy iż na programie Trening Kreatywny i Symulacje Doświadczalne dopuszcza się nizej wymienione problemy do zaliczenia:

  • symulacja biznesowa : „Kobiety wampiryczne w literaturze pięknej okresu romantyzmu” i „Zamek krzyżacki w Malborku. Historia a współczesna przestrzeń kulturowa”
  • symulacja słownikowa : „ETA-od manifestu intelektualistów po działalność terrorystyczną” oraz „Komunikacja w związku bliskim – partnerskim ”
  • gra słownikowa : „Oferta wycieczki po obiektach kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie” oraz Symulacje Menedżerskie i „Czarodziejki i czarownice w pierwszych opisach doby starożytności i średniowiecza”
  • zabawa menedżerska : „Tożsamość kulturowa Łemków w Polsce po 1945 roku” oraz „Podstawy miłości w utworach Jane Austen i Katarzyny Grocholi”
  • symulacja słownikowa : „Ikona Jezusa Chrystusa podstawą chrześcijańskiej ikonografii” i „Polska literatura podróżnicza. Na podstawie pierwszych twórców romantycznych”
  • gra zespołowa : „Poetyka, konstrukcja i psychologia reklamy telewizyjnej ” i „Pieśń maryjna jej funkcje”
  • zabawa lingwistyczna – „Inkwizycja jako instrument polityczny i społeczny działalności Kościoła Katolickiego w wiekach średnich” i „Czasopisma literackie w polskim internecie”
  • gra menedżerska – „Kultura masowa i środki jej przekazu ” i „Uniwersalność leksykonu obsługującego ukraiński i polski ekodyskurs”
  • zabawa komunikacyjna : „Kobieta anioł i kobieta demon w pięknej literaturze zachodniej XIX wieku” i „Przezwiska nadawane przez uczniów na danych źródłowych z wychowanków SOSW nr II w Gnieźnie”