Środki Unijne na kursy zamknięte


Informujemy iż w ramach pogramu europejskiego „Mazowiecki Fundusz Infrastrukturalny” do weryfikacyjnego etapu zaakceptowano poniższe projekty:

 • zbudowanie zdalnej platformy kojarzącej podmioty branży księgarsko- wydawniczej – szkolenia z przywództwa
 • stworzenie międzynarodowej internetowej platformy społecznościowo-transakcyjnej B2B – Extranet BBEU – szkolenia interpersonalne
 • Szkolenia Twórcze Myślenie – szkolenia menedżerskie
 • – szkolenia pracownicze
 • wypracowanie portalu umożliwiającego naukę za pomocą komputera PC lub urządzeń mobilnych – warsztaty z komunikacji
 • zbudowanie portalu ZamieszkamTupl do prezentacji ofert firm oraz wirtualnego projektowania domu – warsztaty z przywództwa
 • zbudowanie serwisu z e-usługami dla branży edukacyjno-oświatowej w Polsce – szkolenia menedżerskie
 • progres konkurencyjności i osiąganie przewagi konkurencyjnej przez firmę Jarex jako efekt aplikacji nowoczesnego wzornictwa – warsztaty miekkie
 • zoptymalizowane systemy sterowania, diagnostyki, zdalnego dostępu i wizualizacji pracy dla układów pompowych i technologicznych – warsztaty z asertywności
 • „skok technologiczny Aurum – sieci inwestorów prywatnych – filie w Katowicach i Poznaniu” – warsztaty z zarządzania czasem
 • optymalizacja współpracy pomiędzy Elektro Puls i partnerami poprzez platformę elektroniczną – treningi zamkniete
 • Badania nad zastosowaniem amfibolitu i jego uruchomienie w nowoczesnym budownictwie – treningi z komunikacji
 • Budowa procesów wspomagających zarządzanie bezpieczeństwem lądowym i morskim – symulatory CZK/CPR – warsztaty z asertywności
 • Budowa modularnej platformy do wspomagania zarządzania najważniejszymi elementami działalności MSP, dostępnej wszędzie i na każdym urządzeniu podłączonym do Internetu – warsztaty firmowe
 • Chroń swój sukces! Ochrona własności intelektualnej dla firm – szkolenia z przywództwa
 • e-Backup – zbudowanie nowoczesnej platformy zdalnych kopii bezpieczeństwa danych – szkolenia interpersonalne
 • eFitness – stworzenie nowoczesnego systemu do rejestracji klientów i usług klubów fitness – szkolenia miekkie