Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr PAB/73 3 4 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania środków z Szwajcarskiego Programu Pomocowego

Agenda dyskusja podczas spotkania obejmuje poniższe grupy panelowe:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Analiza projektów umieszczonych w IWIPK współfinansowanych w ramach RPO WK-P pod kątem gotowości do realizacji
 • Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
 • Transgraniczne sieci innowacyjne w procesie zarządzania rowojem regionalnym na przykładzie Województwa Śląskiego, Śląsko – Morawskiego Kraju (Czechy) oraz Kraju Żylińskiego (Słowacja)
 • Ocena skuteczności wdrożenia celów EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotele Na Wyjazdy integracyjne w Mikołajkach
 • Ocena systemu zarządzania finansowego i kontroli Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – ocena uzupełniająca
 • „Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
 • Trafność i skuteczność działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach PO KL, LRPO i PROW w kontekście zwiększenia aktywności Beneficjentów w sięganiu po wsparcie z Unii Europejskiej
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • Ocena instytucjonalnego i organizacyjnego przygotowania beneficjenta do opracowania i wdrażania projektu systemowego Budowa i wyposażenie Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego
 • Ewaluacja projektów podnoszących jakość obsługi osób niepełnosprawnych poszukujących pracy wśród beneficjentów i uczestników projektów Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Projekt zostany omówiony w aspekcie skuteczności w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
 • Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
 • Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
 • Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
 • Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: myślenicki oraz grodziski

  Upoważnieni beneficjenci to: PIASKOWY DARIUSZ Uslugi Budowlano – ślusarskie Piaskowy Dariusz, WUKOM Sp. z o.o, CEFARM Zielona Góra S.A., „ALTI”Leszek Gibała, Stowarzyszenie Użytkowników Kablowej Sieci Telewizyjnej „CENTRUM”, Osiedlowa Telewizja Kablowa „ALBATROS” , Canpol Sp. z o.o. , EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING , K-CONSULT Sp. z o. o., MSOFT Michał Drożdżak, PLANUJ PRACE.PL A. I P. GADEK SPÓŁKA JAWNA, VITON S.A., Blueocean , WALA spółka z o.o., Bogdan Lewandowski, Hubert Orełko prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą HUBOX S.C. Bogdan Lewandowski & Hubert Orełko

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.