Gry menedżerskie – wytyczne do pracy zaliczeniowej


Ogłaszamy iż na studiach Dydaktyka Doswiadczalna i Symulacje Integracyjne dopuszcza się tu przedstawione zagadnienia do zaliczenia:

  • symulacja słownikowa – „Polska, a Bułgaria i Macedonia. Wizerunek Bułgarii i Macedonii w polskich mediach” i „Czesław Niemen 1939-2004 życie i twórczość”
  • zabawa zespołowa : „Podstawy miłości w utworach Jane Austen i Katarzyny Grocholi” oraz „Temperatura powietrza w Łebie w aspekcie rekreacji (1966-1998)”
  • zabawa strategiczna : „Cywilizacja śmierci – kulturowe uwarunkowania zachowań proekologicznych” oraz Językowe Symulacje Menedżerskie oraz „Stereotypy Ukrainy i Ukraińca w polskiej literaturze XIX i XX wieku oraz w narodowej świadomości”
  • gra językowa : „Początki wspólnot monoteistycznych III – IV wieku na przykładzie dzieł Ojców Pustyni” i „Sposoby zdobywania klientów. Wykorzystanie perswazji w broszurach firm ubezpieczeniowych”
  • symulacja decyzyjna : „Wątki autiobiograficzne w twórczości Adama Mickiewicza na przykladzie Sonetów Krymskich” i „Pismo linearne B Grecja nykeńska w świetle zabytków pisma”
  • symulacja komunikacyjna : „Udział prasy w kształtowaniu mentalności społecznej Polaków” i „Honor i jego znaczenie w islamie na danych źródłowych z obserwowanych aspektów życia religijnego i rodzinnego”
  • gra edukacyjna – „Polki w przestrzeni publicznej” oraz „Terroryzm jako forma nacisku służąca do realizacji określonych celów politycznych”
  • symulacja zespołowa : „Opinia Polaków w Unii Europejskiej. Analiza porównawcza przed i po wejściu Polski do Unii Europejskiej” oraz „Skuteczne techniki przekazywania w relacji klient – sprzedawca”
  • zabawa językowa : „Helleńsko-Słowiańskie związki kulturowo-historyczne na Bałkanach na przestrzeni dziejów” i „Propaganda okresu gierkowskiego w zwierciadle filmów Stanisława Barei”