Audyt projektu – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr ROR/52 6 7 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania budżetu z Środkowoeuropejskiego Programu Oświatowego

Agenda debata podczas konferencji przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Raport końcowy dotyczący wpływu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Ocena absorpcji środków w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym
 • Ocena jakości wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotel Na Szkolenia w Bielsku Białej
 • Problemy i bariery w postępie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu
 • Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Slasku
 • Badanie omnibusowe skuteczności kampanii „Dobra informacja na dobry początek”
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT na dostępność oraz wzrost przeładunków w portach morskich w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie
 • Badanie beneficjentów ostatecznych pomocy udzielanej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 – pilotaż
 • Badanie ewaluacyjne ex-ante w zakresie oceny mozliwości doboru optymalnych narzedzi motywujących kandydatów na studia do wyboru kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczym (ze szczególnym uwazględnieniem stypendiów)
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Projekt zostany omówiony w aspekcie analizy ex post w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:
 • Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
 • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • Zakładanie stolarki budowlanej
 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: radziejowski oraz dębicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Piwowarskie „Głubczyce” S.A., Kolmex S.A., INVEST-AUTO, ASENIC Jacek Kurek, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SOTEL” Sp. z o.o. , „KOMEX” Izabela Kliszcz Hildenhagen, Beata Świtalska Firma Handlowa Beata, Ecostandard Jacek Korzeniewski, Główny Geodeta Kraju, Open Horizon Sp. z o.o. , RAKS Sp. z o.o., Zakład Elementów Konstrukcyjnych , Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, Polska Organizacja Turystyczna, Grainmedia Piotr Adam Lisiecki

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.