Pomoc pieniężna na treningi biznesowe


Informujemy że w ramach funduszu europejskiego „Opolski Fundusz Regionalny” do ostatniego etapu dopuszczono poniższe programy:

 • stworzenie mobilnego serwisu ze zintegrowanymi aplikacjami wspomagającymi podejmowanie decyzji inwestycyjnych – szkolenia biznesowe
 • zbudowanie modułowego projektu cyfrowego pozwalającego na samodzielne, kompleksowe kreowanie tożsamości wizualnej firmy – warsztaty sprzedażowe
 • Wykłady Dla Przedstawicieli We Wrocławu – treningi zamkniete
 • stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim – treningi zamkniete
 • wypracowanie portalu hotelarskiego z e-rezerwacją – szkolenia miekkie
 • wypracowanie serwisu internetowego pod nazwą Nanudapl, służącego do organizacji spotkań w świecie rzeczywistym, w celu podejmowania różnego rodzaju wspólnych aktywności – szkolenia z komunikacji
 • zbudowanie specjalistycznego modelu e-learningu dla uczniów szkół muzycznych do nauczania muzycznych przedmiotów teoretycznych – szkolenia z zarządzania czasem
 • wzrost innowacyjności firmy Alu model dzięki wrdożeniu automatyzacji procesów biznesowych w relacjach z kontrahentami – treningi z delegowania
 • zoptymalizowanie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych – szkolenia z kreatywności
 • ”opracowanie i wdrożenie metodyki wytwarzania koncentratów z dodatkiem związków przyspieszających degradację tworzyw termoplastycznych” – warsztaty z zarządzania projektem
 • optymalizacja i usprawnienie sprzedaży usług telekomunikacyjnych poprzez zastosowanie platformy typu B2B – szkolenia z obslugi klienta
 • Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – treningi z obslugi klienta
 • Budowa infrastruktury dostępu do Internetu w północnych powiatach województwa łódzkiego – szkolenia z komunikacji
 • Budowa rozwiązania e-TAP integrującego dane niezbędne do analizy sprzedaży na poziomie przedstawicielskim i udostępnienie go w formie e-usługi – treningi ze stresu
 • Dom w pełnej harmonii – treningi miekkie
 • E-proces sposobem na realizację własnych planów – treningi z przywództwa
 • eFitness – stworzenie nowoczesnego projektu do rejestracji klientów i usług klubów fitness – warsztaty negocjacyjne