Ogłoszenie – test – Szkolenie Trenerskie

Powiadomienie – egzamin – Szkolenie Dla TrenerówW tym miejscu prezentujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla klientów w module „Szkoła Wykładowców Interpersonalnych:

Celem szkoleniowca w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych członków jednej z niżej wymienionych organizacji non profit, a następnie zorganizowanie dla tej jednostki kursu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z poniższych problemów.

Podstawowym fragmentem zaliczenia powinien stać się moduł podstawowe kursy z zarządzania

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE TEŻ TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Psychologia negocjacji i wywierania wpływu
 • Coaching – kompleksowy program przygotowujący do pełnienia roli coacha w firmie
 • Buduj mosty zamiast murów – efektywna komunikacja w organizacji
 • Psychologia sprzedaży. Szkolenie dla handlowców


  LISTA JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP
 • MIĘDZYZAKŁADOWY LUDOWY KLUB SPORTOWY „CZARNI” W OTMUCHOWIE
 • ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI Z KALECTWEM
 • ODDZIAŁ WROCŁAWSKI”
 • STOWARZYSZENIE „ALTER EGO”
 • FUNDACJA INSTYTUT SPRAW OBYWATELSKICH
 • KATOLICKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ KLIKA
 • STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH ISPINA
 • STOWARZYSZENIE ODNOWIENIA KOŚCIOŁA W ŁOPATYNIE IM. JANA CICHEWICZA
 • FUNDACJA POMOCY OFIAROM WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH Z GŁĘBI SERCA
 • STOWARZYSZENIE KULTURALNE „GWIAZDA” W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
 • FUNDACJA DWA SERCA
 • FUNDACJA „WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI”
 • FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW TWÓRCZYCH I NAUKOWYCH „FOSTER”
 • POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ŚWIDNICY