Literatura dla klientów zajęć – gry


Gry strategiczne w naszym projekcie dla kierowników produkcji będą bazowały na przedstawionym tutaj materiale uzupełniającym.
Serdecznie prosimy uczestników realizowanych u nas szkoleń i gier szkoleniowych w ramach ścieżki inżynierskiej o przejrzenie przedstawionych tu opracowań w ramach warsztatu Symulacje Biznesowe.
Zwracamy uwagę przy tym, że dobrana przez naszych trenerów lista zawiera lektury wykraczające poza klasyczną wiedzę o symulacjach i służy do inspiracji odnośnie scenariusza wymyślanych przez Państwa symulacji.

 • Kształcenie Zachowań Menedżerskich w Nowoczesnej Organizacji, Tadeusz Kowalski
 • Szkolenia Projektowe, Joanna Cernowska
 • Kierowca pojazdu samochodowego
 • Mały słownik matematyczny
 • Fundamenty Elektrotechniki cz1
 • Gry integracyjne – podstawy teoretyczne
 • Elektryczne aparaty wykonawcze
 • Gospodarka Elektroenergetyczna w Przemśle
 • Maszynoznawstwo dla ZSZE
 • Pierwsza Pomoc
 • Teoria potoków ruchu kolejowego
 • Laboratorium napędu elektrycznego
 • Lokalizacja zwarć w napowietrznych liniach elektroenergetycznych
 • Nacjonalizacja w świecie współczesnym
 • Pzegląd energoelektroniki
 • Systemy finansowe przedsiębiorstw uspołecznionych
 • Vademecum materiałoznawstwa. Metale nieżelazne, tworzywa
 • Maszyny elektryczne
 • Układy elektroniczne w zmechanizowanym sprzęcie domowym.
 • Polacy na szlakach techniki
 • Naprawa i strojenie odbiorników telewizji kolorowej
 • Elektryczność, materie i promieniowanie
 • Elementy dźwignic cz.II
 • Jak mierzyć,sterować i regulować za pomocą Basicu?
 • Sam na sam z językiem C
 • Domowy stolarz. Biblioteka Młodego Technika
 • Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem t1
 • TURBO BASIC.Przewodnik programisty
 • Mikrokomputery klasy IBM PC
 • Magazynowanie energii cieplnej
 • Język angielski. Repetorium gramatyki z ćwiczeniami
 • Ami Pro do Windows. 210str.,23cm.
 • Informatyka-pierwsze kroki. MS-DOS,Lotus1-2-3,Norton Commander,ChiWrite. /1 dyskietka/. 215str.,23cm.
 • Norton commander wiecznie młody 4.0 148str,23cm
 • Epiprojekcja doświadczeń chemicznych 347 str., 24 cm
 • Ekonomia t 1 Podręcznik ekonomii Nr 1 w Europie 576 str.,23 cm
 • Rusunek techniczny Podręcznik dla techn.Wyd.XXIII 296 str., 24 cm
 • Lotus 1-2-3 dla początkujących w.3.0 134 str., 24 cm
 • Word Perfect 6 dla DOS 320 str., 24 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Praktyka zarządzania
 • Encyklopedja powszechna t 12 320s 24cm
 • Victory czyli zwycięstwo tajna historia świata lat osiemdziesiątych CIA i”Solidarność” wyd 1 285s 23cm
 • Zarządzanie strategiczne firmą 141 str. 20 cm
 • Zarządzanie w czasach burzliwych 246 str., 20 cm
 • Słownik historii Polski 1939-1948 Dla uczniów szkół średnich, kandydatów na studia i studentów 256 str,24 cm
 • Zarys powszechnej historii państwa i prawa Wyd.VI 399 str,21 cm
 • Mikrosoft Plus! for Windows 95 129 str, 20 cm
 • Ekonomia – mikroekonomia Wyd.II 570 str, 24 cm
 • Informatyka bez tajemnic cz.2 użytkowanie mikrokomputerów Wyd III 246 str,24 cm
 • Układy gazowo-parowe na paliwo stałe 274 str., 24 cm
 • Giełdy towarowe 7195 str, 20 cm
 • Wstęp do matematyki współczesnej
 • Zarządzanie pracą
 • Chemia – Pzegląd i zastosowania 725 str, 24 cm
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – komentarz 485 str, 20 cm
 • Sztuka układania serwetek 143 str, 30 cm
 • Dzieje życia na Ziemi 256 str, 30 cm
 • Sieci komputerowe oparte na Windows NT i 98 464 str, 24 cm
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 337str, 24 cm
 • Windows 2000 – spójrz w okna 381 str, 24 cm
 • Elastyczność tłokowych silników spalinowych. 181s 23cm
 • Chemia analityczna cz.1 Pzegląd teoretyczne i analiza jakościowa 391 str, 24 cm
 • Euromarketing, strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku 203 str, 24 cm